İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İkinci Mahmut dönemi ıslahatları kısaca özet

İkinci Mahmut, 1808 ila 1839 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni yönetmiştir. Tahtta oturduğu süreçte devletin dağılmasını engellemek için çok sayıda ıslahat yapmıştır. Peki, İkinci Mahmut dönemi ıslahatları nelerdir? İkinci Mahmut döneminde yönetim, askeri, ekonomi ve eğitim alanında yapılan ıslahatları kısaca sizler için derledik.

İkinci Mahmut dönemi ıslahatları

İkinci Mahmut dönemi ıslahatları kısaca ve maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • İlk kez Orhan Bey döneminde faaliyete geçen Divan-ı Hümayun kaldırılmış ve yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) kurulmuştur. Bunun sonucunda da Meclis-i Vükela ortaya çıkmıştır.
 • Tımar ve zeamet uygulamasına son verilmiş ve devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
 • Müsadere usulü kaldırılmıştır. Müsadere, devletin kişilerin mallarına el koyması demektir. Böylece, özel mülkiyet devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
 • Memurlara resmi kıyafet zorunluluğu getirilmiştir. Ancak halk kıyafet konusunda serbest bırakılmıştır.
 • Anadolu ve Rumeli’de ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Bu nüfus sayımında sadece erkeklerin sayılması, askeri amaçlı olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.
 • Kazalar merkeze bağlanmış ve ayanlık kaldırılmıştır. Bu yeniliklerle merkezi yönetim güçlendirilmek istenmiştir.
 • 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (Vaka-ı Hayriye) Yeniçeri Ocağı’nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu.
 • Anadolu’da Redif Birlikleri, Rumeli’de ise Müşirlikler kuruldu.
 • Seraskerlik makamı kuruldu.
 • İlköğretim zorunlu hale getirildi.
 • İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
 • Tercüme Odaları açıldı.
 • Ortaokul seviyesinde, yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için rüştiyeler açıldı.
 • Yerli malların kullanılması teşvik edilmiş ve Ticaret Nezareti kurulmuştur.

İlk yorum yapan siz olun

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir